Hizmetlerimiz

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

-V.U.K.ve U.F.R.S.Standartlarında Defter Tutma
-Yıllık Beyannamelerin Düzenlenmesi ve Kontrolü
-V.U.K.ve U.F.R.S.Standarlarına göre Şirket Kayıtlarının yapılması
-İşçi/İşveren İşlemleri ve Puantajlama ve Bordro İşlemleri
-Yasal ve Güncel Mevzuatın takibi ve Mükelleflerin bilgilendirilmesi

 

DENETİM HİZMETLERİ

-Bağımsız Denetim
-İç Denetim
-Hile Denetimi
-Mali Tabloların Denetimi ve Raporlanması
-Vergi Mevzuatı uygunluk Denetimi

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

-Vergi İncelemesi
-Mali Mevzuat ve yürürlükteki Kanunlar
-İç Yönetim
-Sosyal Güvenlik
-Mali Dava Süreçleri

 

K.D.V. İADESİ

-Uzman ekibinizle her türlü iade ve mahsup işlemlerini ivedilikle çözüme kavuşturmaktayız.

 

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

-Alanında Uzman ve yeterlilik derecesine ulaşmış ekibimizle Kobi ve Büyük ölçekli işletmelere Şirket politikalarının uyum içinde etkin ve verilmli bir şekilde yürütülebilmesi,varlıkların korunması,muhasebe kayıtlarının doğru ve güvenilir olmasını sağlamak amacıyla iç kontrol sistemini kurmak,geliştirmek ve denetlemek.

 

KURUMSAL HİZMETLER

-Şirket Birleşmeleri
-Şirket Devirleri
-Şirket Bölünmeleri
-Şirket Tasfiyeleri